PTSD

Dette er en reaksjon på et alvorlig eller langvarig psykisk traume. Reaksjonen innebærer gjenopplevelse av hendelsen, unngåelse av stimuli eller situasjoner som forbindes med hendelsen, vedvarende psykisk aktivering.

Posttraumatisk stresslidelse er hele navnet på det, og det er ikke sjeldent en kronisk tilstand. Det kan forekomme etter alvorlige eller langvarige psykiske traumer. Dette kan være krig, ulykker , katastrofe og/eller overgrep (voldtekt, mishandling, seksuelle overgrep). Det mest vanlige symptomet er stadig gjenopplevelse (Flashbacks) av hendelser, både når du er våken og når du sover. Mange unngår ting eller situasjoner som minner dem om dette. Andre ting man opplever er irritabilitet, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger.

 

Mer info på:
https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/skader/posttraumatisk-stressforstyrrelse/

 

Scroll to top

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no