Personlighetsforstyrrelser

En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen alder.

 

Personlighetsforstyrrelse blir beskrevet som avvik i personligheten. Det viserer seg ved unormale reaksjoner på personlige og sosiale situasjoner. Hvordan vi tenker, oppfatter og hvordan vi er viser hva slags personlighet hver enkelt har. Det vises ofte sammen med andre mennesker i både større og mindre grad. For det meste er dette ubevisst for mennesket selv, da de vil tenke dette er normalt for dem. Hvis måten vi reagerer og tenker på ikke stemmer overens med gjennomsnittet i ens kultur, kan det være snakk om en personlighetsforstyrrelse. For de som sliter kommer gjerne kjennetegnene i ungdomsårene og blir med deg videre inn i voksenlivet.

Paranoid personlighetsforstyrrelse:

 • Mistenksomhet
 • Mistillit
 • Feiltolker handlinger fiendtlig eller foraktfullt
 • Følsom for krenkelser
 • Overdreven tru på egen kunnskap
 • Unngår nære forhold til andre
 • Søker skjulte meninger i alt, vrir det gjerne negativt
 • Utfordrer familie og venners lojalitet
 • Ofte skylder de på andre og kan være langsint

Emosjonelt ustabil (borderline) personlighetsforstyrrelse:

 • Typisk impulsive
 • Svingete humør
 • Dårlig selvbilde
 • Selvdestruktive
 • Inngår ustabile relasjoner
 • Hyppige stemningssvinginger
 • Ofte sinneutbrudd, hvor de gjerne tar det utover seg selv i form av selvskading
 • Ikke uvanlig med selvmordstrusler og selvmordsforsøk
 • Svart/Hvit tenkning
 • Inngår ofte intense, konfliktladde forhold
 • Raskt sint når ting ikke blir som de ønsker eller har tenkt

 

Unnvikende personlighetsforstyrrelse:

 • Ekstremt sosial angst
 • Føler seg ofte utilstrekkelig
 • Unngår sosiale situasjoner
 • Søker gjerne jobb med litekontakt med andre
 • Frykter avvisning
 • Nærtagende
 • Engster seg
 • Lengsel for å bli likt og akseptert
 • Overdriver nye og ukjente situasjoner (Katastrofetenker)
 • Ofte skapes en fantasiverden for å glemme den virkelige
 • Lengter etter å klare sosiale situasjoner, men føler de ikke strekker til
 • Ofte deprimerte
 • Lav selvfølelse

 

Ler mer her:
https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/diverse/personlighetsforstyrrelser/?page=1

 

Scroll to top

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no